Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VŠEMVS, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Adresa: Karloveská 64, 841 04 Bratislava
Telefón:0905 864 459, 0905 864 457
E-mail:info@vsemvs.sk

Absolvovanie štúdia by malo zdokonaliť najmä profesionalizáciu vedúcich oddelení a odborov na úseku štátnej správy, samosprávy, ako aj regionálneho rozvoja v schopnostiach nevyhnutných pre riadenie a výkon činnosti v príslušných úradoch tým, že umožní získať:

* základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a naučí ich využívať pri racionálnom riadení,
* špeciálne poznatky z oblasti ekonómie a manažmentu s aplikáciou na podmienky vo verejnej správe a na podmienky malého a stredného podnikania v regiónoch,
* aktívny postoj k sebavzdelávaniu a predstavu o smeroch vzdelávania pracovníkov v súlade s celospoločenskými požiadavkami praxe, pre činnosť týchto orgánov a EU.

VŠEMvs v Bratislave zostáva pôsobiť tak ako doposiaľ, ako neuniverzitná vysoká škola s akreditáciou na bakalárske a magisterské štúdium s priznanými práva udeľovať akademické tituly:

*„bakalár“ – študijný program Verejná správa (1. stupeň) v dennej forme štúdia
*„bakalár“ – študijný program Verejná správa (1. stupeň) v externej forme štúdia
*„bakalár“ – študijný program Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (1. stupeň) v dennej forme štúdia
* „bakalár“ – študijný program Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (1. stupeň) v externej forme štúdia
*„magister“ – študijný program Verejná správa (2. stupeň) v dennej forme štúdia; s
možnosťou vykonávania rigorózneho konania a udelenia titulu „PhDr.“
*„magister“ – študijný program Verejná správa (2. stupeň) v externej forme štúdia; s možnosťou vykonávania rigorózneho konania a udelení titulu „PhDr.“

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.