Všeobecná zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa

VŠZP, Všeobecná zdravotná poisťovňa v Bratislave

Adresa: Generálne riaditeľstvo, Mamateyova 17, P.O.BOX 41, 850 05 Bratislava 55
Telefón:02/20 82 47 48, 0850 003 003 - call centrum
E-mail:infolinka@vszp.sk

O poisťovni:

Takmer 67 % obyvateľov Slovenska je poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. Ich dôveru sme si získali počas pätnásťročného pôsobenia svojou profesionalitou a zodpovedným prístupom.
Sme zdravotnou poisťovňou s najdlhšou tradíciou, s najväčšími skúsenosťami so zdravotným poistením a s kvalitným odborným zázemím. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti máme k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využívame v prospech našich poistencov.
Máme širokú sieť pobočiek a expozitúr na celom Slovensku.
Od roku 1998 sme členom Medzinárodnej asociácie zdravotných a vzájomných poisťovní – Association Internationale de la Mutualite (AIM) so sídlom v Bruseli.

Čo všetko uhrádzame poistencom:

Zdravotnú starostlivosť pre poistencov zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Máme širokú sieť zmluvných partnerov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).
V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu i špecializovanú ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu pre deti a dospelých a špecializovanú liečbu v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom aj lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.
Finančne náročná liečba

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, akými sú napríklad transplantácie kostnej drene, obličiek, rohoviek, operácie srdca, zákroky prevádzané pomocou gama noža, liečbu rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenie onkologických pacientov a pod. V odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony, v prípade potreby aj v zahraničí.
Podporujeme zdravý životný štýl

Vieme, že zdravý životný štýl je kľúčom k tomu, aby ste sa mohli naplno tešiť z pevného zdravia a dobrej kondície. Záleží nám na tom ako žijete! Preto vám ponúkame zľavy a výhody, ktoré vám otvárajú svet aktívneho oddychu. Naša ponuka, ktorú neustále rozširujeme, je naozaj bohatá. VšZP zabezpečuje svojim poistencom zľavy pri pobytoch v kúpeľoch, na horách, športoviskách či pri cestách do zahraničia. Na uplatnenie týchto zliav stačí predložiť preukaz poistenca.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.