Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Minecraft Deň: Hry na vyučovaní, ktoré zabavia ...

Minecraft Deň: Hry na vyučovaní, ktoré zabavia ...

 

Minecraft Deň: Hry na vyučovaní, ktoré zabavia ale aj naučia

 

Poukázať na možnosti a pozitíva gamifikácie ako mimoriadne efektívnej vzdelávacej metódy je cieľom podujatia „Minecraft Deň“, ktorý sa postupne uskutočnil na viacerých školách na Slovensku v rámci projektu „Misia modrá planéta“.  

 

Minecraft Deň: Hry na vyučovaní, ktoré zabavia ale aj naučia

 

Podujatie zorganizovala Nezisková organizácia EDULAB ako súčasť projektu inovatívnej výučby environmentálnej výchovy.  „Radi by sme verejnosti ukázali, že gamifikácia môže byť prínosom vo výučbe, lebo dokáže zaujať žiakov, vytvárať vnútornú aj vonkajšiu motiváciu. Totiž, bez záujmu a motivácie zo strany žiaka je učenie len nútenou činnosťou, ku ktorej nutne pociťuje odcudzenie“, vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

 

Minecraft Deň je iba jedným z viacerých inovatívnych prvkov v projekte. S využitím špeciálnej edície populárnej hry Minecraft určenej pre školy (Education Edition) budú žiaci riešiť rôzne úlohy zamerané na environmentálnu výchovu. Education Edition má, na rozdiel od pôvodnej hry, niektoré nástroje naviac, ktoré uľahčujú prácu učiteľom. Tí môžu napríklad vidieť svojich žiakov na mape, poskytnúť im rôzne zdroje, či dokonca teleportovať ich do určitých lokácií. V hre je aj niekoľko nových predmetov, ako kamera či tabuľa.

 

Minecraft Deň: Hry na vyučovaní, ktoré zabavia ale aj naučia

 

Projekt Misia modrá planéta je inšpirovaný inovatívnym fínskym modelom, ktorý zavádza do výučby viac tematického vyučovania, ktoré spája dokopy jednotlivé predmety. Na Slovensku sa to označuje ako ,,medzipredmetové vyučovanie“.

             

Do projektu Misia modrá planéta s Kozmixom sa zapojilo 350 tried s odhadovaným počtom žiakov 6 800. Viac informácií o projekte je dostupných na: http://misia.kozmix.sk.

 

Partnermi projektu Misia modrá planéta s Kozmixom sú spoločnosti Agemsoft, Asekol, Mircosoft a Smart.