Spojená škola Tokajícka - SOŠ umeleckopriemyselná, Gymnázium

Spojená škola Tokajícka - SOŠ umeleckopriemyselná, Gymnázium

Spojená škola Tokajícka, SOŠ umeleckopriemyselná a Gymnázium v Bratislave

Adresa: Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 2
Telefón:02/ 4333 7841, 0902 835 941
E-mail:skola@dizajngym.sk

Základné informácie o škole

* Sme škola zaoberajúca sa výučbou v oblasti umenia, módy, odievania

* Našou úlohou je poskytnúť žiakom stredoškolské vzdelanie ukončené výučným listom, maturitou, príp. vyššie odborné vzdelanie ukončené absolutóriom

* Snažíme sa prispôsobiť dopytu po vzdelaní a neustále tomu podliehajú naše aktivity v poskytovaných službách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

* Využívame profesionálne personálne a materiálne kvality školy zaradením voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré uspokoja aj záujmy žiakov so zameraním na umenie

* Svojich absolventov kvalitne pripravíme na štúdium na vysokých školách humanitného, technického aj umeleckého zamerania

* V Spojenej škole sú vytvorené všetky podmienky pre úspešnú prípravu žiakov pre ich budúce povolanie a pre štúdium na VŠ :
1. Moderne vybavené učebne praxe
2. Moderne vybavené laboratóriá a odborné učebne
3. Kvalitne vybavené učebne výpočtovej techniky
4. Telocvičňa a posilňovňa slúžiaca nielen študentom, ale aj verejnosti
5. Udržiavaný areál, plný zelene, ktorý nám môže závidieť nejedna škola v meste

Študijné odbory:

* štvorročné študijné odbory
- sytling a marketing

GYMNÁZIUM
- UMELECKÁ VÝCHOVA
- REKLAMNÁ TVORBA
- ODEVNÝ DIZAJN
- TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - ODEVNÍCTVO

* dvojročné študijné odbory nadstavbového štúdia- odevníctvo
- podnikanie v remeslách a službách blok odevníctvo
- odevníctvo

* dvojročné študijné odbory pomaturitného štúdia
- modelárstvo a návrhárstvo odevov
- odevný dizajn
- technické a informatické služby
- odevníctvo

* trojročné učebné odbory
- krajčír/-ka - dámske odevy

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.