Špeciálna základná škola s materskou pre deti s mentálnym postihnutím, Karpatská

Špeciálna základná škola s materskou pre deti s mentálnym postihnutím, Karpatská

Špeciálna základná škola a materská škola pre deti s mentálnym postihnutím v Starom meste Bratislave

Adresa: Karpatská 1, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
Telefón:02/ 524 934 54
E-mail:szskarpatska@zoznam.sk

Špeciálna materská škola

Nachádza sa na Mišíkovej ul.19, v peknom prostredí Bratislavy, vo vilovej štvrti pod Slavínom. Má dlhoročnú tradíciu (založená v r.1971). Je situovaná v zrekonštruovanej vile (kultúrna pamiatka) so záhradou, ktorá rovnako ako aj blízky Horský park poskytuje deťom kontakt s prírodou (veveričky, vtáctvo). Ide o materskú školu rodinného typu s nižším počtom detí v triedach.

Špecifikom našej materskej školy je zaškolenie detí so zdravotným znevýhodnením spravidla od 3 rokov veku.

Jedná sa o:
- deti s mentálnym postihnutím
- deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (oneskorený rečový vývin, zajakavosť atď.)
- deti so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ,
- deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom
- deti s emočnými poruchami/ úzkosť, známky neuroticizmu/
- deti s Downovým syndrómom (s ktorými máme dlhoročné skúsenosti)

Špeciálna základná škola

Zameriavame sa na vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím a s kombinovaným postihnutím (mentálne postihnutie + narušená komunikačná schopnosť).
Vyučovanie prebieha v týchto predmetoch: matematika, slovenský jazyk, telesná výchova, pracovná výchova.

Na škole prebiehajú viacere záujmové krúžky ako sú napríklad futbalový krúžok, počítačový krúžok, tanečný krúžok a iné. Škola taktiež usporiadúva rôzne súťaže a slávnosti.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.