Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Mesto Bratislava

Referent rozpočtu a účtovníctva

ekonomické

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 24.2.2018

Zamestnanec referátu územného plánu Mestskej časti Bratislava-Ružinov počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 24.2.2018

Hlavný štátny radca - právnik (Ref. č.: VK_2018_1319)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 24.2.2018

Odborný pracovník pre literatúru

Odbor slovenského jazyka a literatúry

 • Pracovný pomer: Živnosť
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 23.2.2018

Samostatný odborný referent v oddelení správy komunikácií

záhradná architektúra, krajinné inžinierstvo, krajinné plánovanie, lesníctvo, arboristika, záhradníctvo, dendrológia , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. (aj kurzy – napr. arboristický ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 23.2.2018

Hlavný štátny radca - Kancelária úradu - výberové konanie (Ref. č.: VK/2018/1290)

, Dátum vyhlásenia výberového konania: 22.02.2018. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi: 14.03.2018. Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe: ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 23.2.2018

Hlavný radca (Ref. č.: VK/2018/1279)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 22.2.2018

Samostatný odborný referent referátu cestného správneho orgánu v oddelení dopravy

právnické , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.2.2018

Samostatný odborný referent referátu technických činností a špeciálneho stavebného úradu v oddelení dopravy

stavebníctvo, resp. právo , Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 2. Životopis. 3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 4. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac. Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.2.2018

Hlavný štátny radca v oblasti legislatívy

právo alebo bezpečnostné služby , Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Výberové konania v nasledujúcom znení: Identifikátor výberového konania VK/2018/1060 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.2.2018

Štátny radca v oblasti verejného obstarávania

, Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk, v časti - Výberové konania nasledovne: Identifikátor výberového konania VK/2018/1058 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberoveho konania ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.2.2018

Hlavný štátny radca - vedúci odboru letísk a stavieb

, Výberové konanie je vyhlásené na stránke www.slovensko.sk v časti "Výberové konania" v nasledujúcom znení. Identifikátor výberového konania VK/2018/1221 Služobný úrad Dopravný úrad Sídlo služobného úradu Letisko M. R. Štefánika . Bratislava - mestská časť Ružinov 82305 Druh výberoveho ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.2.2018

Odborný referent oddelenia územného konania a stavebného poriadku

stavebníctvo , V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Poslať spoločnosti životopis", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte životopis a motivačný list. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem pracovať v našej mestskej časti. Po starostlivom posúdení životopisov budeme ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 18.2.2018

Štátny radca, odbor správy frekvenčného spektra , oddelenie rozhlasovej služby (Ref. č.: VK/2018/1020 )

, Podanie žiadosti: Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania VK/2018/1020 spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je do 28.02.2018 cez ústredný portál verejných služieb Slovensko.sk https://open.slovensko.sk/vk v registri Výberového konania , aktuálne vyhlásené výberové konanie ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 15.2.2018

Zamestnanec stavebného úradu

stavebného alebo právneho smeru , Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žiadosť • profesijný štruktúrovaný životopis Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte mailom, alebo doručte osobne do podateľne najneskôr do 19.02.2018 na adresu: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 11.2.2018

Radca odboru ekonomiky a správy, stála štátna služba (Ref. č.: VK/2018/91)

, Podanie žiadosti Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania VK/2018/915 spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je do 23.2.2018 cez ústredný portál verejných služieb Slovensko.sk https://open.slovensko.sk/vk vyhľadávanie v registri Výberového konania , aktuálne vyhlásené ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 10.2.2018

Referent oddelenia posudkových činností

odbor sociálna práca , Požadovaná prax Prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb, skúsenosť s prípravou koncepčných materiálov výhodou. Požiadavky na zamestnanca - znalosť legislatívy v oblasti poskytovania sociálnych služieb - práca s MS Word, MS Excel a MS Outlook na pokročilej úrovni Vašu ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 4.2.2018

Štátny radca v organizačnom útvare Odbor aproximácie práva (Ref. č.: VK/2018/592)

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislavský kraj
Dátum pridania: 31.1.2018

Štátny radca odboru ekonomiky a správy, stála štátna služba (Ref. č.: VK/2018/858)

, Podanie žiadosti Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania VK/2018/585 spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi je do 12.2.2018 cez ústredný portál verejných služieb Slovensko.sk https://open.slovensko.sk/vk vyhľadávanie v registri Výberového konania , aktuálne vyhlásené ...

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 31.1.2018

Hlavný referent - asistent

, - životopis v slovenskom jazyku - motivačný list - bližšie informácie na stránke MS SR - informácie o požadovaných dokladoch sú uvedené na stránke MS SR

 • Pracovný pomer: Hlavný
 • Štátna správa, samospráva
 • Bratislava
Dátum pridania: 21.1.2018