Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb

NÚSCH, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave

Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
Telefón:02/ 59 320 111
E-mail:info@nusch.sk

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. je jedna z najmodernejších a najlepšie vybavených slovenských nemocníc, vrcholové pracovisko srdcovocievnej medicíny Slovenskej republiky.

V tomto zariadení pracujú vysoko teoreticky erudovaní, prakticky zdatní zdravotníci, ktorých dobré meno už poznajú tisícky našich i zahraničných pacientov. Hádam niet slovenského kardiológa, kardiochirurga či cievneho chirurga, ktorý by neprešiel študijným pobytom na tomto ústave v snahe zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu. Výborné výsledky dosiahnuté nielen v každodennej rutinnej práci, ale aj ich schopnosti a snaha byť úspešnými v poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov nezostali bez odozvy v blízkom i vzdialenom zahraničí. Svedčia o tom časté študijné pobyty našich pracovníkov na renomovaných zahraničných pracoviskách, ich úzka spolupráca s významnými osobnosťami v kardiovaskulárnej medicíne z celého sveta, ktoré vyústili v spoločnej vedeckovýskumnej spolupráci a na multicentrických štúdiách pri overovaní nových progresívnych terapeutických postupov - to všetko svedčí o mimoriadnej úrovni celého pracoviska a významne prispeva k rešpektovaniu jeho kvalít.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.