KORY, centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva, SCPPPaP Bratislava

SCPPPaP KORY - služby v oblastiach: diagnostika intelektového nadania aj predškolákov, školskej zrelosti, porúch učenia a správania; poradenstvo pre rodičov; logopedické intervencie, nápravy pri problémoch s učením, terapie, BIOFEEDBACK a pod.

KORY, centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva, SCPPPaP Bratislava

SCPPPaP KORY, súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Bratislava

SCPPPaP KORY - služby v oblastiach: diagnostika intelektového nadania aj predškolákov, školskej zrelosti, porúch učenia a správania; poradenstvo pre rodičov; logopedické intervencie, nápravy pri problémoch s učením, terapie, BIOFEEDBACK a pod.

Adresa: Stromová 34, 831 01, Bratislava - Kramáre (Uhrova v rekonštrukcii)
Telefón:+421 948299791
E-mail:oravkinova@kory.sk

Aktuálna ponuka služieb SCPPPaP KORY v priestoroch poradne

Situáciu aktívne konzultujeme s rodičmi, podľa potreby s lekármi a vyučujúcimi. Na základe výsledkov spracovávame odbornú správu s návrhom odporúčaní pre školskú integráciu, asistenta učiteľa, stimulácie u nás v Centre a podobne.

Prehľad odborných intervencií:

1.Psychologická a špeciálno - pedagogická diagnostika
- meranie intelektového nadania
- meranie EQ - diagnostika a prevencia porúch správania
- meranie a stimulácie mozgovej aktivity metódou EEG Biofeedback - PROFI (zariadenie spĺňa normy EU EN 60601, smernicu 93/42 EHS, nariadenie vlády 54/2015)
- diagnostika školskej zrelosti vrátane motorických funkcií
- diagnostika úrovne všeobecných rozumových schopností
- diagnostika úrovne kognitívnych schopností (pamäte, pozornosti, psychomotorického tempa, zrakového vnímania, vizuomotorickej koordinácie a iné)
- diagnostika osobnosti
- diagnostika aktuálneho emocionálneho prežívania, postojov a sociálnych vzťahov
- diagnostika profesionálnej orientácie
- diagnostika špecifických porúch učenia a špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

2.Psychologické intervencie, poradenstvo a konzultácie (aj dlhodobé)

- rozvoj sociálnych zručností (aj triedne kolektívy)
- rozvoj emocionálnej inteligencie (aj triedne kolektívy)
- poradenstvo a konzultácie v oblasti ťažkostí vo vzťahoch (aj kolektív - rovesnícke vzťahy, partnerské vzťahy, šikana)
- poradenstvo v oblasti emočného prežívania a zvládania záťažových situácii
- poradenstvo pri ťažkostiach v školskom prostredí a pri problémoch v učení
- poradenstvo a konzultácie pri poruchách správania
- poradenstvo a konzultácie pri ťažkostiach v oblasti výchovy

3.Špeciálno – pedagogické stimulácie, poradenstvo a konzultácie

- rozvoj kognitívnych schopností (tréning pamäte, pozornosti, motorických zručností)
- stimulácie pri poruchách učenia (stimulácia čitateľských, pravopisných a matematických zručností)

4.Logopedické intervencie

5.Stimulácia pomocou metódy EEG biofeedback/profi a HRV biofeedback

tréning pozornosti, pamäte, sústredenia (odporúčaný pri ADHD, ADD a podobne)

SCPPPaP KORY, diagnostika školskej zrelosti a spôsobilosti dieťaťa

Ponúkame pre materské školy diagnostiku školskej zrelosti a spôsobilosti dieťaťa na vstup do ZŠ. Preventívny program proti násiliu - "SRDCE NA DLANI" Viac na www.kory.sk

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.