Úvod > Firmy a služby > Vzdelávanie > umelecké školy a kurzy

Umelecké školy a kurzy v Bratislave a okolí

Súkromná základná umelecká škola, Strečnianska, Bratislava

Štúdium pre deti a mládež v odboroch: hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný.

  • umelecké školy a kurzy
  • Bratislava

Muzikálové konzervatórium ALKANA Bratislava, muzikál, tanec, spev, herectvo

Študijný odbor: 8226 Q 01 Hudobno-dramatické umenie - muzikál.
Tanec, spev,herectvo. Absolvent konzervatória je spôsobilý účinkovať v divadle, viesť umelecké súbory, vyučovať na Základných umeleckých školách alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

  • umelecké školy a kurzy
  • Bratislava
9545