Úvod > Firmy a služby > Banky, leasing, poisťovne

Prehľad bánk, poisťovní a leasingových spoločností v Bratislave a okolí

ALD Automotive - starostlivosť o prevázku vozidiel

Full-Service leasing poskytujeme v rámci operatívneho leasingu. Prevezmeme za Vás všetky starosti spojené s prevádzkou vozidiel, s tým spojenú administratívu a umožníme Vám sústrediť sa na podnikanie.

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Allianz - Slovenská poisťovňa

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Kooperativa

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

AMSLICO AIG Life poisťovňa

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

NN Životná poisťovňa, a.s.

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

UNIQA

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Generali Slovensko

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

WÜSTENROT Poisťovňa

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Union

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Všeobecná zdravotná poisťovňa

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Dôvera

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku zabezpečujúca zdravotnú starostlivosť pre 1,4 milióna poistencov. Spolupracujeme so všetkými typmi zdravotníckych zariadení, nemocnicami či laboratóriami.

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

CALYON S.A. pobočka zahraničnej banky

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Prima banka Slovensko, Bratislava

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Eximbanka - Exportno-Importná banka SR

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Spoločnosť ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky je divíziou korporátneho bankovníctva ING Bank N.V., ktorá je súčasťou ING Groep N.V. V súčasnosti vykonáva činnosti v oblasti firemného a inštitucionálneho bankovníctva pod označením ING Commercial Bank

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Investkredit Bank AG, zastúpenie pre Slovensko

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Komerční banka Bratislava

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

mBank, pobočka zahraničnej banky

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

OTP Banka Slovensko

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Poštová banka

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Privatbanka

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Prvá stavebná sporiteľňa

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava

Slovenská záručná a rozvojová banka

 • Banky, leasing, poisťovne
 • Bratislava