Domov jesene života

Domov jesene života

Zariadeniepre seniorov, Domov jesene života v Bratislave

Adresa: Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava-Dúbravka
Telefón:02/ 6436 2345, 6436 4023
E-mail:djzhanulova@stonline.sk

Domov jesene života je zariadenie pre seniorov, ktorého zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava. Má dve organizačné súčasti a to: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby.

Je zariadenie pre seniorov s kapacitou 206 miest. Nachádza sa v tichej časti Bratislava-Dúbravka priamo pod lesom. Objekt je murovaný, trojposchodový, daný do prevádzky 01. septembra 1979. Tvoria ho 2 budovy, ktoré sú obklopené parkovou zeleňou s vybudovanými chodníkmi. V novembri 2006 bol v rámci areálu zariadenia postavený a daný do prevádzky pavilón, dispozične prispôsobený seniorom s demenciou Alzheimerovho typu.

V zariadení sa poskytuje pobytová sociálna služba na neurčitý čas v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.:

* fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo
* fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov


Zariadenie pre seniorov poskytuje občanom - mobilným, čiastočne imobilným a imobilným seniorom, ktorí si vyžadujú komplexnú starostlivosť, tieto služby:

* pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
* základné sociálne poradenstvo
* sociálnu rehabilitáciu
* 24-hod. opatrovateľskú, ošetrovateľskú, rehabilitačnú starostlivosť podľa odporúčaní praktického lekára a konziliárnych lekárov
* ubytovanie (jednolôžkové a dvojlôžkové izby)
* stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera s prihliadnutím na zdravotný stav aj druhá večera)
* upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
* úschovu cenných vecí na požiadanie
* vytváranie podmienok na záujmovú činnosť (podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie spirituálnych potrieb)
* zabezpečenie lekárskej starostlivosti priamo v zariadení
* zabezpečovanie liekov a zdravotníckych pomôcok – dovoz priamo do zariadenia
* pedikúru, kaderníčku – na objednávku priamo v zariadení

loader image
Ukázať polohu na mape

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby Sekurisova č. 8, 841 01 Bratislava, +4212643662864283653

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.