Domov dôchodcov Gérium

Domov dôchodcov Gérium

Zariadenie pre seniorov, Domov dôchodcov Gérium v Bratislave

Adresa: Pri trati 47, 82146 Bratislava
Telefón:02/ 452 583 01, 402 401 11 - riaditeľ
E-mail:riaditel.gerium@chello.sk

GERIUM Pri trati 47, 821 06 Bratislava je zariadenie sociálnych služieb s celoslovenskou pôsobnosťou

Od roku 2002 je zriaďovateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Gerium má dve organizačné súčasti, a to Zariadenie pre seniorov nachádzajúce sa na ulici Pri trati 47, Bratislava - Podunajské Biskupice a Zariadenie opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici č.3 Bratislava - Ružinov.

Zariadenie pre seniorov s kapacitou 50 miest, sa nachádza v tichej časti Podunajských Biskupíc a tvorí ho trojpodlažná budova a priľahlá záhrada. Občania sú tu umiestnení v 6-tich dvojposteľových a v 38-ich jednoposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

* fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na inú pomoc v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. alebo
* fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

Zariadenie pre seniorov poskytuje občanom - mobilným, imobilným, resp. čiastočne imobilným seniorom, ktorí si vyžadujú komplexnú starostlivosť, tieto služby:

* pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
* sociálne poradenstvo
* sociálnu rehabilitáciu
* 24-hod. opatrovateľskú, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť prostredníctvom sestier, opatrovateliek a fyzioterapeutky
* ubytovanie (jedno a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením)
* stravovanie (5 x denne strava, u diabetikov 6x denne strava)
* upratovanie, pranie, žehlenie a údžba bielizne a šatstva
* osobné vybavenie
* utvára podmienky na úschovu cenných vecí
* zabezpečuje záujmovú činnosť (podpora účasti ma spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenia; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení, kde je vybudovaná a vysvätená kaplnka)
* zabezpečenie lekárskej starostlivosti priamo v domove
* ďalšia starostlivosť - sociálno-právne poradenstvo, na požiadanie vybavovanie osobných záležitostí, nákupy atď
* zabezpečovanie liekov a zdravotníckych pomôcok – dovoz priamo do zariadenia
* odbornú masáž prostredníctvom kvalifikovaného maséra
* doprovod na lekárske vyšetrenie mimo areál domova
* pedikúru – na objednávku priamo v domove
* kaderníčku - na objednávku priamo v domove.

Okrem ubytovacích priestorov pre občanov sa v zariadení pre seniorov nachádzajú kancelárie, ambulancia lekára, rehabilitačné miestnosti s veľmi dobrým vybavením modernou rehabilitačnou technikou a pomôckami, práčovne, jedálne, spoločenské miestnosti s knižnicou a atď.

loader image

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka 3, 821 06 Bratislava 2, +4212402401140915731169, kovacova@gerium.sk

Otváracie hodiny

stránkový deň

Streda:07.0017.00

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.