Detský domov Studienka

Detský domov Studienka

Detský domov Studienka v Bratislave

Adresa: Röntgenova 6, 851 01 Bratislava
Telefón:02/ 672 094 00, 0918 337 951 - riaditeľka
E-mail:centrum.studienka@mail.t-com.sk

Detský domov Studienka – Centrum sociálnych služieb (ded) je jediným a najstarším zariadením svojho druhu v Bratislave. Od svojho vzniku v roku 1951 prešlo viacerými organizačnými zmenami.

Najprv to bol Dojčenský ústav a boli v ňom umiestnené deti do veku jedného roka. Neskôr zariadenie patrilo pod Ústav národného zdravia mesta Bratislavy a boli tu deti do troch rokov. Zariadenie malo štandardný zdravotnícky charakter.

Od 1.1.1997 zariadenie prešlo pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v roku 1998 sa zmenil názov zariadenia na Detský domov a domov sociálnych služieb pre deti Studienka, s celkovou kapacitou 85 miest. Ostatný zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 nám ukladá prijímať len deti s nariadenou ústavnou výchovou, okrem týchto organizačných zmien prechádza ded aj procesom transformácie. Cieľom transformácie je vytvoriť moderné polyfunkčné zariadenie poskytujúce všestrannú starostlivosť deťom, ktoré z akýchkoľvek dôvodu žijú mimo svojej biologickej rodiny. Personálna štruktúra ded je daná potrebami detí. Celú priamu činnosť s deťmi zabezpečuje odborný personál – lekár, zdravotné sestry, psychologičky, vychovávatelia, sociálne pracovníčky, ďalej obslužný personál a externí pracovníci – profesionálni rodičia.

Deti sú rozdelené podľa veku a charakteru zdravotného alebo telesného postihnutia do niekoľkých skupín :

jedna diagnostická skupina
tri samostatné skupiny od 3 do 18 rokov
tri špecializované samostatné skupiny pre ťažko postihnuté deti
dve profesionálne rodiny v budove ded

V jednotlivých skupinách je podľa charakteru skupiny 8 – 10 detí. Okrem týchto skupín máme 29 profesionálych rodičov, ktorí sú externými zamestnancami ded. V ich starostlivosti je toho času 40 detí.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.