Destská fakultná nemocnica

Destská fakultná nemocnica

Destská fakultná nemocnica v Bratislave

Adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Telefón:02/ 25937 1512
E-mail:sekretariat@dfnsp.sk

Základným poslaním DFNsP je plniť úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Predmetom činnosti DFNsP je:
· poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom od narodenia do 18 rokov vrátane 18. roku veku
· odoberanie štepov kmeňových krvotvorných buniek od živých darcov, ich spracovanie, konzervácia a prenos príjemcovi
· hemodialyzačná liečba a všetky ďalšie eliminačné postupy pre deti vo veku od narodenia so 18 rokov veku
· odber orgánov na transplantačné účely, ich spracovanie a prenos príjemcovi
· zabezpečenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast a vykonávanie transportov mobilnou intenzívnou jednotkou u kriticky chorých detí a novorodencov
· spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
· plnenie ďalších úloh určených Ministerstvom zdravotníctva SR.

DFNsP má lôžkovú časť, ambulantnú časť a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky. Okrem lôžkovej časti nemocnice, ktorá má kapacitu 397 postelí , sa zdravotná starostlivosť poskytuje aj v špecializovaných ambulanciách. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sú štruktúrované do rádiodiagnostického oddelenia, oddelenia laboratórnej medicíny a fyziatricko - rehabilitačného oddelenia.

DFNsP je tiež výukovou bázou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského - vykonáva pregraduálnu výchovu poslucháčov LFUK. V určených medicínskych odboroch zabezpečuje postgraduálnu výchovu poslucháčov Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.