Cirkevné konzervatórium

Cirkevné konzervatórium

Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Adresa: Beňadická 16, 851 06 Bratislava 5
Telefón:02/ 638 30 895
E-mail:sekretariat@ckba.edu.sk

Cirkvené konzervatórium v Bratislave, ktoré ako jediná katolícka škola svojho druhu na Slovensku poskytuje alternatívu v oblasti výchovy, v prístupe k štúdiu, študentom, k životu a jeho hodnotám. Škola ponúka úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie a vychováva študentov pre profesionálne hudobné uplatnenie. Štúdium je šesťročné, po štyroch rokoch končí maturitnou skúškou a po ďalších dvoch rokoch pomaturitného štúdia končí absolutóriom. Absolvent školy je spôsobilý pokračovať na VŠMU, alebo na inom type vysokej školy, je spôsobilý uplatniť sa v praxi ako orchestrálny hráč, sólista, regenschori, alebo umelecko-pedagogický pracovník, pracovník v masmédiách a v iných oblastiach kultúry.

Študijné odbory:

Šesťročné súvislé denné štúdium; mimoriadne štúdium

* 8226 7 — Hudobno-dramatické umenie
* 8228 7 — Spev
* 8229 7 01 — Hudba - skladba
* 8229 7 03 — Hudba - hra na klavíri
* 8229 7 04 — Hudba - hra na organe
* 8229 7 05 — Hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, saxofóne, bicích nástrojoch
* 8229 7 06 — Hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
* 8229 7 07 — Hudba - hra na akordeóne
* 8229 7 08 — Hudba - cirkevná hudba

Špecializácie (pre absolventov konzervatórií, žiakov 5. a 6. ročníka, resp. 3. - 6. ročníka (populárna hudba))

* Elektroakustická a scénická hudba
* Hudobná réžia
* Ľudová hudba
* Muzikál
* Operetný spev
* Populárna hudba
* Učiteľ hudobnej teórie
* Základy kompozície
* Zborový dirigent
* Spev - stará hudba
* Spev - komorná hudba
* Hudba - stará hudba
* Hudba - komorná hudba

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.