Úvod > Festivaly > Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a kr

Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a kr

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
4.2. - 28.6.2019
Čas konania:
Názov:
Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a kr
Miesto:
Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava
Usporiadateľ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Popis akcie:
Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové kompetencie – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.Večerný kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách, 4 vyučovacie hodiny týždenne v čase od : 18:00 – 19:30.Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy a krátky pohovor, ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach:úplní začiatočníci A1začiatočníci A2mierne pokročilí B1stredne pokročilí B2pokročilí C
Mám záujem