Úvod > Festivaly > Time management pokročilo - STOP prokrastinácii (3

Time management pokročilo - STOP prokrastinácii (3

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
23.7. - 23.7.2018
Čas konania:
Názov:
Time management pokročilo - STOP prokrastinácii (3
Miesto:
Priemyselná 8, 821 09, Bratislava
Usporiadateľ
Espiral, s.r.o.
Popis akcie:
Individuálny prístup – intenzívny tréning len Vy a kariérny kouč/lektor – Na objednávkuTréningom sa zameriame na prehĺbenie vedomostí, zdokonalenie zručností a praktický tréning efektívnej práce s časom, za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére, prihliadajúc na špecifiká práce a Váš osobnostný potenciálSúčasťou tréningu bude, mnoho rokmi overených poznatkov, na zlepšenie sebapoznania, spoznanie a rozšírenie nástrojov pre prácu ako s časom, tak motiváciou, so záťažovými situáciami a efektívnym využívaním svojich vnútorných zdrojovVyhodnotenie psychologického dotazníka tímových rolí, za interaktívnej diskusie, rozvojové aktivity, kde si naučené veci precvičíte a zažijete priamo u seba, umožnia pochopiť, motivovať, inšpirovať, nabudiť, spolupracovať win:win.Pod vplyvom tohto zážitkového rozvojového programu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce, tak v bežnom živote.„Produktivita nemá predchádzať sebaúcte, mala by byť výsledkom inšpirácie, vášne!“ neznámy autor3 intenzívne stretnutia, v trvaní á 4 hod. (rozstup cca 2–3 týždne)Čomu sa budeme venovať?Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priorityMatica priorít a stanovovanie priorít; techniky manažovania seba v časeZáklady delegovania, – jeden zo základov efektívneho leadership-u, aktivita trénovania multitasking-uSTOP prokrastinácie a nástup motivácie – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie)Dosiahnuť spokojnosť a emočnú vyrovnanosťSpoznáte nástroje, ktoré u Vás či vo vašich tímoch odstránia, eliminujú nežiaduci stav, správanie a nahradia žiaducim:*Demotivácia / Aktívna vnútorná motivácia*Prokrastinácia / Akcieschopnosť*Neefektivita / Efektivita a produktivita*Bezúčelnosť, zlozvyky / Pozitívne návyky, systém*Frustrácia / Spokojnosť*Odpor k práci / Sebarealizácia*Stres / Flow, Inner gameVyužívanie techník: TO DO list , TO DO ALL, Flow lístok a inéSebadisciplína, produktivita a efektivita práceAko súvisia ciele, motivácia a vaše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo; Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky?)Objektivita a stanovovanie SMART-B cieľov – ako si určiť dobrý cieľ, ktorý bude realizovateľný a pomenovať objektívnu realitu (Tvorba osobných vízií, plán cesty, realizácia)Efektívna spolupráca na úlohách, budovanie tímu podľa preferencií tímových rolí u seba/v tímeTímové role podľa Mereditha Belbina – prednáška a diskusia k rozdielom, prínosu rolí aj ich vzájomným konfliktom a nedorozumeniamDotazník pre rozpoznanie seba a výklad výstupuÚroveň tímovej spolupráce je významným kritériom, ktoré prispieva k efektivite pracovnej skupiny, ale i vlastných úloh a cieľov.Práve vhodné a rovnomerné zastúpenie tímových rolí, môže viesť ku kvalitným výsledkom práce tímu v dohodnutom čase.Dôležité je uvedomovať si nielen silné, ale aj slabé preferencie (stránky) a vlastnosti členov skupinyÚspešný líder vie ako zložiť najefektívnejší tím a vyťažiť z ľudí maximum, kedy vybudovať a kedy nakúpiť, aké úlohy dávať ktorým roliamForma vzdelávania:Prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia, diskusia, interakciaKoučing, využívanie koučovacieho prístupuNLP technikyRelaxačné a meditačné technikyŠpeciálne cvičenia, úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxouSúčasťou tréningu bude:Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbuÚcta, podporaJe pravdou, že témy sú pomerne rozsiahle, pracovať však budeme intenzívne, so zacielením na podstatu a špecifiká Vašich osobných a pracovných potrieb.Rozsah:3 individuálne stretnutia/á 4 hod9:00 – 13:00 hod (prípadne 4 hodiny podľa vzájomnej dohody)Cena zahŕňa:Lektora, koučaŠtudijné materiály, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvojObčerstvenie/Tréning vedieme aj skupinový, v rozsahu 2 dni 9:00 – 16:30 hod/