Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava

Komédia omylov

Zámocká 862/2

Shakespeare aj v tejto svojej najkratšej hre prekračuje hranice tradičných žánrov. Spočiatku to vyzerá na tragédiu ...

STRES MANAŽMENT A PSYCHOHYGIENA

Vilová 2, 841 04, Bratislava

„Po viacerých rokoch som videl výkon v podaní lektora, ktorému som uveril to, čo hovorí a podanie bolo ľudské. Čas ...

Nekonfliktná asistentka

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz Nekonfliktná asistentka je určený pre asistentky a asistentov vedúcich pracovníkov, ktorým ukážeme rozdielne typy ...

++NOVÉ++ 20 poučený prac. vyhl.508/09 Z.z ++ Kontr

Kutuzovova 17, 831 03, Bratislava

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania s problematikou vykonávania kontrol a revízií ...

BRATISLAVA - Dodávatelia – zákazky cez EVO - Works

Astrová 2/A, 821 01, Bratislava

Od 18.10.2018 ob­starávame už len elektronicky. Aký dosah má na aplikáciu ustanovení zákona elektronické zadávanie ...

Microsoft PowerPoint II. - pokročilé techniky prez

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Kurz PowerPoint pokročilé techniky je určený pre štandardných užívateľov programu PowerPoint, ktorí s programom bežne ...

Happy End

K3, Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

Najnovší film Michaela Hanekeho reaguje na aktuálnu tému. Nehovorí len o kríze medziľudských vzťahov v rodine, ale aj o ...

Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný

K2, Kino Lumiere, Špitálska 4, Bratislava

Film pojednává o milostnom vzťahu narkobaróna Pabla Escobara a novinárky Virginie Vallejo, ktorá o tom napísala knihu ...

PM II - Projektový manažment II

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj B o

Kutuzovova 17, 831 03, Bratislava

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečujeich spôsobilosť pracovať na elektrických ...

Colný deklarant

Ružinovská 1/4814, 82102, Bratislava

Colný deklarant – VIK s.r.o. – kurzy, školenia, semináreKomplexne pripraviť účastníkov kurzu na zodpovedný výkon ...

Úvod do programovania v jazyku R

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz je určený pre vývojárov pracujúcich v Business Intelligence oblasti, SAS vývojárov a študentov štatistiky, ktorí ...

Letný kurz všeobecnej angličtiny

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Cieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky anglického jazyka. Naučiť záujemcov formulovať svoje ...

Mzdy a personalistika

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace ...

Microsoft Excel profesionál - balík školení Excel

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie Microsoft Excel profesionál je určené pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť dokonale pracovať ...

Prezentačné zručnosti I

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Rozvinúť schopnosť efektívne a efektne prezentovať.Nacvičiť prípravu prezentácie (jednoduchá, logická, ...

Access pre pokročilých

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz Access pre pokročilých je určený pre používateľov, ktorí ovládajú základné pojmy z relačných databáz a vedia ...

Excel mierne pokročilý

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz je určený účastníkom, ktorí majú malé skúsenosti s programom MS Excel. Účastníci kurzu budú schopní formátovať ...

jQuery – pokročilý

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz jQuery – pokročilý je určený pre pokročilých záujemcov, ktorí chcú hlbšie porozumieť možnostiam frameworku ...

IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi - IFRS 16

Pečnianska 3, 85101, Bratislava

Kurz je zameraný na riešenie praktických situácií, ktoré môžu nastať pri aplikácií IFRS v slovenskom prostredí. ...