Úvod > Aktuálne v meste > Seniori

Seniori - Mesto Bratislava

Poznávací zájazd seniorov do Kremnice

Kremnica

Na zájazd sa môžu prihlásiť seniori s TP v Lamači od 16.10.2017 v úradných hodinách

Kytica pozdravov

Matičný dom, Moyzesova 41

Vás pozýva v nedeľu 22. 10. o 15,00 hod. do Matičného domu na kultúrny program v rámci Mesiaca úcty k starším s názvom ...