Úvod > Festivaly > Riadenie rizík v projektoch

Riadenie rizík v projektoch

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
nestanovený
Čas konania:
Názov:
Riadenie rizík v projektoch
Miesto:
Liptovská 10, 82109, Bratislava
Usporiadateľ
FBE Bratislava s.r.o.
Popis akcie:
Efektívnym spôsobom poskytnúť metodiku a nástroje pre identifikáciu, hodnotenie rizík a stanovenia opatrení k riadeniu rizík. Cieľom je znížiť pravdepodobnosť vzniku rizikových udalostí a obmedziť ich negatívny vplyv na projekt.Plánovanie riadenia rizík v projektochzávislosť od rozsahu, času a nákladov v prípravnej (koncepčnej) etape projektuDefinovanie rizíkvyužitie najpoužívanejších nástrojov identifikácie a ohodnotenia rizíkUskutočnenie kvalitatívnej analýzy rizíkoboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvalitatívnej analýzy rizík z hľadiska ich významu a pravdepodobnosti výskytuUskutočnenie kvantitatívnej analýzy rizík – oboznámenie sa s najefektívnejšími nástrojmi kvantitatívnej analýzy rizík s číselným vyjadrením ich vplyvu na ciele projektuPlánovanie reakcie na rizikávytvorenie akčného plánu preventívnych, kontrolných aj následných (tzv. núdzová stratégia) opatreníMonitoring a riadenie zmien v projekteproces implementácie akčného plánu opatrení, vrátane sledovania vývoja definovaných a identifikácie nových rizík s cieľom minimalizácie ich dôsledkov na ukazovatele projektu.Aplikácia v kontexte účastníkov kurzuprecvičovanie vybraných nástrojov manažmentu rizík na praktických príkladoch z oblasti pôsobenia účastníkovriešenie otázok účastníkov k praktickej aplikácii riadenia rizík v ich projektochvýmena skúseností a predstavenie Best practicesKurz je určený absolventom kurzu PM I.