Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava

ORGANIZÁCIA PRÁCE A TIME MANAGEMENT

Vilová 2, 841 04, Bratislava

„Celkový dojem z lektora je výborný. Bol veľmi príjemný, uvoľnený, bolo cítiť bohaté skúsenosti v praxi. Každá ...

Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Tréning Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu je určený personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ...

Odbúravanie vnútorných bariér

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Vzdelávanie so zameraním na zmenu obrazu o sebe a o svete, na pomoc prekonať trému, minulosť, staré krivdy, negativitu, ...

Tvorba úspešných PPC kampaní I. - Google AdWords p

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

PPC reklama je jednou z najefektívnejších foriem internetovej reklamy. Dalo by sa povedať, že do pár minút po ...

Tvorba úspešných PPC kampaní I. - Google Ads (AdWo

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

PPC reklama je jednou z najefektívnejších foriem internetovej reklamy. Dalo by sa povedať, že do pár minút po ...

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj B o

Kutuzovova 17, 831 03, Bratislava

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečujeich spôsobilosť pracovať na elektrických ...

Administratívny pracovník v aplikáciách Office I.

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Rekvalifikačný kurz Administratívny pracovník v aplikáciách Office I. je určený pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú ...

Jednoduché účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Akreditovaný kurz Jednoduché účtovníctvo je presne pre vás. Naši lektori pomocou praktických príkladov naučia viesť ...

Microsoft Excel profesionál - balík školení Excel

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie Microsoft Excel profesionál je určené pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť dokonale pracovať ...

Visual C/C++ objektové programovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Školenie Visual C/C++ objektové programovanie je zamerané na zvládnutie špecifických vlastností jazyka C++, základov ...

Počítačové siete

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Školenie Počítačové siete je určené záujemcom, ktorí chcú získať alebo si prehĺbiť znalosti v oblasti teoretických ...

Python programovanie – základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz Python základy programovania je určený všetkým, ktorí sa chcúnaučiť základy moderného programovacieho jazyka ...

Python praktické programovanie s knižnicami

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz Python praktické programovanie s knižnicami je určený programátorom,ktorí poznajú jazyk Python a chcú si rozšíriť ...

IBM Cognos Analytics - Author Reports Advanced (v1

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This course teaches Professional Report Authors about advanced report building techniques using relational data models, ...

GDPR krok za krokom: procesy, postupy a technológi

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Od mája 2018 bude v podstate každá štátna aj súkromná organizácia podliehať európskemu nariadeniu GDPR. Splnenie jeho ...

IBM Cloud Object Storage - Implementation and Admi

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This course will provide a technical introduction to deployment and operation of the on-premise IBM Cloud Object ...

IBM Spectrum Control 5.2.6 Installation and Config

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Learn to install and perform an initial configuration of Tivoli Storage Productivity Center 5.2. This course covers ...

Microsoft Office SharePoint Server - všeobecné ško

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie SharePoint Server 2007 – všeobecné školenie je určené pre tých, ktorí plánujú nasadiť alebo majú ...

Microsoft Excel VBA I. - Úvod do programovania mak

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Mali ste niekedy problém, ktorý vyžadoval množstvo manuálnej práce, ktorá bola navyše opakovaná napr. každý týždeň? ...

Počítačové siete III. - Sieťové protokoly, IP adre

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Balík protokolov TCP/IP je komunikačným štandardom siete Internet. Z toho vyplýva že ho stretneme v akejkoľvek sieti na ...