Úvod > Aktuálne v meste > Kurzy, semináre, prednášky

Kurzy, semináre, prednášky - Mesto Bratislava

BRATISLAVA - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom o

Astrová 2/A, 821 01, Bratislava

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad najdiskutovanejších a najčastejších problémov zmlúv a ...

Praktické aplikácie noviel z roku 2017 zákona č. 2

Ružinovská 1/4814, 82102, Bratislava

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov o požiadavkách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a o zmenách ...

AKO SPOZNAŤ SILNÉ STRÁNKY SEBA A INÝCH

Pribinova 30, 81109, Bratislava

Poznanie silných a slabých stránok – základ osobnej aj tímovej produktivity a kľúč k rozvoju osobného potenciálu Ako ...

OSOBNOSTNÁ TYPOLÓGIA DISC (osobnostný profil + sem

Pribinova 30, 81109, Bratislava

Poznanie silných a slabých stránok – základ osobnej aj tímovej produktivity a kľúč k rozvoju osobného potenciálu Ako ...

IBM BigInsights Overview

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

IBM BigInsights Overview will give you an overview of IBMs big data strategy as well as a why it is important to ...

PREZI – Pokročilé techniky – workshop

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Na našom školení tvorby interaktívnych prezentácií pomocou aplikácie PREZI konečne zistíte, pomocou akých nástrojov sú ...

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch - Žil

Betliarska 22, 85107, Bratislava

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v tejto oblasti stretávame s množstvom chýb a ...

ŽILINA - Prechod na plnú elektronizáciu VO – prvé

Astrová 2/A, 821 01, Bratislava

Príďte a objavte výhody elektronizácie verejného obstarávania, zistite ako nastaviť podmienky elektronickej súťaže a ...

Základy účtovníctva - ZADARMO!

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Základy účtovníctva sú užitočným úvodom, ak sa chystáte na kurz Jednoduchého alebo Podvojného účtovníctva.Kurz je ...

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY - AKTUÁLNE

Ružinovská 40, 82103, Bratislava

Miesto zdaniteľného obchodu ako rozhodujúci faktorSlužby vzťahujúce sa na nehnuteľnosťOkamih vzniku daňovej ...

Aktuality v Zákonníku práce – aplikačný seminár

Strmý vŕšok 18, 84106, Bratislava

Pracovný čas, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, pracovná cesta, dovolenka, nadčasy, príplatky, pohotovosť, ...

O infozákone s JUDr. Dobrovodským, komplexný výkla

Strmý vŕšok 18, 84106, Bratislava

najčastejšie chyby a nedostatky, príklady z praxeAj napriek tomu, že zákon o slobodnom prístupe k informáciám existuje ...

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Krakovská 23, 040 11, Košice

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie ...

Excel kurz - Kontingenčné tabuľky

Cukrová 14, 81108, Bratislava

Na kurze Microsoft Office Excel – kontingenčné tabuľky (pivot table) sa oboznámite s pokročilou prácou kontingenčných ...

Project management I (English)

Liptovská 10, 82109, Bratislava

To understand the philosophy behind project management and to practically master itstools (from the position of a ...

PM I - Projektový manažment I

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Pochopenie filozofie a praktické zvládnutie základných nástrojov PM v pozícii projektového manažéra riadiaceho ...

PreZENtačné zručnosti

Vilová 2, 841 04, Bratislava

„Lektor – úžasný, profesionál, udržal celý čas pozornosť. Výborná interakcia a zapájanie, poskytnutie spätnej väzby ...

Školenie elektrotechnikov, §21-23 NN,VN,VVN aj B o

Kutuzovova 17, 831 03, Bratislava

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečujeich spôsobilosť pracovať na elektrických ...

Efektívne riešenie konfliktov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Cieľom tréningu je osvojiť si správne zásady a postoj pri riešení konfliktov. Naučiť sa, ako im predchádzať a aké ...

Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo f

Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.ÚLOHA METROLÓGIE VO FIRME, METROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE MERADIEL A MERACÍCH ...