Úvod > Festivaly > Kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre diplomatov

Kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre diplomatov

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
4.2. - 28.6.2019
Čas konania:
Názov:
Kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre diplomatov
Miesto:
Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava
Usporiadateľ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Popis akcie:
Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku – počúvať, čítať, hovoriť a písať v slovenskom jazyku. Tvorivo aplikovať získané kompetencie pri komunikácii v slovenskom jazyku podľa špecifických potrieb klienta (diplomacia, medzinárodné vzťahy, zahraničný obchod a pod.).Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.Večerný kurz slovenského jazyka pre diplomatov na všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.Vyučovanie prebieha v pondelok a v stredu vo večerných hodinách, 4 vyučovacie hodiny týždenne v čase od : 18:00 – 19:30.Okrem úrovne začiatočníkov (A1) absolvujú záujemcovia o kurz vstupné testy a krátky pohovor , ktorý slúži na zistenie ich jazykovej úrovne a zaradenie do vhodnej skupiny.Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach:úplní začiatočníci A1začiatočníci A2mierne pokročilí B1stredne pokročilí B2pokročilí CObsahová náplň pre študijné skupiny A1, A2:výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka s komunikatívno-poznávacím zameraním;komunikácia v najbežnejších diplomatických situáciách;oboznámenie sa s témami z aktuálneho spoločensko-politického diania;oboznámenie sa s najpodstatnejšími informáciami z histórie, kultúry, diplomacie, medzinárodných vzťahov a reáliami Slovenska.Obsahová náplň pre študijné skupiny B1, B2:výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka pre mierne pokročilých;komunikácia na spoločenských podujatiach, dodržiavanie etikety, diskusie na témy z aktuálneho spoločensko-politického diania;aproximácia kultúr, štátne symboly, vlajková etiketa, protokol pri návšteve ústavných činiteľov.
Mám záujem