Úvod > Festivaly > Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdi

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdi

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
1.10.2018 - 28.6.2019
Čas konania:
Názov:
Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdi
Miesto:
Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava
Usporiadateľ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Popis akcie:
Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch potrebných na zvládnutie prijímacích pohovorov v súlade s požiadavkami vysokých škúl na Slovensku v anglických programoch.Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v anglickom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.Získať základné kompetencie v slovenskom jazyku (čítať, písať, počúvať a hovoriť) na úrovni A2.Program sa začína trojtýždňovým intenzívnym kurzom angličtiny (30 vyučovacích hodín – 1 vyučovacia hodina trvá 45 minút). Po jazykovom kurze program bude obsahovať 30–32 vyučovacích hodín za týždeň a to anglický jazyk a ďalšie predmety: biológiu, chémiu a fyziku. Naviac, je tu možnosť platených konzultácií alebo individuálnych hodín z požadovaných predmetov.
Mám záujem