Úvod > Festivaly > Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov n

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov n

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
3.9.2018 - 28.6.2019
Čas konania:
Názov:
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov n
Miesto:
Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava
Usporiadateľ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Popis akcie:
Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v odbornej a jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Obohatiť slovnú zásobu o odbornú terminológiu a pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.Študenti sú zaradení do študijných skupín podľa nasledovných študijných odborov:medicínsko-biologické odborytechnické odboryprírodovedné odboryekonomické odboryhumanitné odbory, právoProgram začína 5-týždenným intenzívnym kurzom slovenského jazyka (30 vyučovacích hodín/týždeň).Následne má kurz 30–32 hodín týždenne – slovenský jazyk a odborné predmety podľa zvoleného odboru.Študent má možnosť bezplatných odborných konzultácií, prípadne si doplatiť ďalšie individuálne hodiny z požadovaných predmetov.
Mám záujem