Úvod > Festivaly > Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 5 mesiacov

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 5 mesiacov

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
4.2. - 28.6.2019
Čas konania:
Názov:
Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 5 mesiacov
Miesto:
Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava
Usporiadateľ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Popis akcie:
Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové kompetencie – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové kompetencie v osobnom a profesijnom živote.Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.Intenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia, 20 vyučovacích hodín týždenne.Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru /okrem začiatočníkov/.Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.
Mám záujem