Úvod > Festivaly > Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúd

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúd

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
3.9.2018 - 28.6.2019
Čas konania:
Názov:
Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúd
Miesto:
Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava
Usporiadateľ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Popis akcie:
Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať získané jazykové kompetencie v jazykovej príprave na vysokoškolské štúdium. Pripraviť sa na vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku.Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia, 25 vyučovacích hodín týždenne.Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru (okrem začiatočníkov).Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.
Mám záujem