Úvod > Festivaly > IFRS Akadémia 2019/2020

IFRS Akadémia 2019/2020

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
9.4.2019 - 10.3.2020
Čas konania:
Názov:
IFRS Akadémia 2019/2020
Miesto:
Karadžičova 2, 815 32, Bratislava
Usporiadateľ
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Popis akcie:
Čo je IFRS Akadémia?Študijný program v trvaní 10 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS.Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne skombinovať do 5 vybraných okruhov.Cieľom školenia je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkréte príklady a prípadové štúdie.Študijný programDeň 19. apríl 2019Úvod do IFRSKoncepčný rámec prípravy a prezentácie účtovnej závierkyIAS 1 Prezentácia účtovnej závierkyIAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chybyIAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného rokaDeň 228. máj 2019IAS 2 ZásobyIAS 11 Zmluvy o zhotoveníIAS 18 VýnosyIFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmiDeň 320. jún 2019IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadeniaIAS 38 Nehmotný majetokIAS 40 Investičný nehnuteľný majetokDeň 419. september 2019IAS 17 LízingyIAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomociIAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičkyIFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činnostíDeň 515. október 2019IAS 36 Zníženie hodnoty majetkuIFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotouDeň 612. november 2019IAS 12 Dane z príjmovIFRIC 21 Dane a poplatkyIAS 10 Udalosti po súvahovom dniIAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktívaDeň 710. december 2019IAS 19 Zamestnanecké požitkyIAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobáchIAS 33 Zisk na akciuIFRS 2 Platby na základe podielovIFRS 8 Prevádzkové segmentyDeň 821. január 2020IAS 32 Fin. nástroje: PrezentáciaIAS 39 Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanieIFRS 7 Fin. nástroje: ZverejňovanieIFRS 9 Finančné nástrojeDeň 913. február 2020IAS 27 Podnikové kombinácie a konsolidáciaIFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierkaIFRS 3 Podnikové kombinácieIAS 28 Investície do pridružených podnikov a spoločných podnikovIAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mienDeň 1010. marec 2020IFRS 11 Spoločné dohodyIFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkáchIAS 7 Výkazy peňažných tokovIFRS 1 Prvá aplikácia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
Mám záujem