Úvod > Festivaly > CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM

CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
11.12.2018 - 13.9.2019
Čas konania:
Názov:
CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM
Miesto:
Karadžičova 2, 815 32, Bratislava
Usporiadateľ
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Popis akcie:
CHRM – Certificate in HR Management1-ročný študijný program certifikovaný CIPD a vyučovaný lektormi Akadémie PwC.10 školiacich dní v anglickom jazyku, úvodný webinár, prístup do online platformy VLE (virtual learning environment) a vypracovanie projektu.Skúšky formou vypracovania eseje/prípadovej štúdie/reportu v dĺžke 3 000 slov, predloženej cez VLE na ohodnotenie po absolvovaní každého modulu.Štúdium riadené samotným študujúcim (odporúčaný zoznam študijnej literatúry – knihy, články a výskumy; investovaný čas je približne rovnaký počet hodín ako školenie v učebni).Štúdium ukončené certifikátom CIPD.Modul I (1 dni)Strategický HR ProfesionálPorozumieť, čo treba na to, aby sa človek stal strategickým HR profesionálom.Efektívnosť a efektivita v práciByť schopný fungovať ako aktívne spolupracujúci člen vrcholových pracovných skupín a tímov, ktorý prináša organizácii pridanú hodnotu.Modul II(2 dni)Strategický HR manažment a koordinácia HR činnostíByť schopný definovať zámery a kľúčové ciele HR v súčasných organizáciách v súlade s firemnou stratégiou a externými vplyvmi.Pochopiť, ako možno vyhodnocovať činnosti HR, pokiaľ ide o pridanú hodnotu a prínos k udržiavaniu výkonnosti organizácie.Pochopiť vzťah medzi výkonnosťou organizácie a efektívnym riadením a rozvojom ľudských zdrojov.Modul III(1 deň)Používanie informácií v HRNaučiť sa identifikovať a vhodne využívať rôzne zdroje informácií v HR.Byť schopný viesť výskum malého rozsahu a analyzovať zistenia.Byť schopný robiť relevantné závery a vyhodnocovať alternatívy pre zmenu.Naučiť sa zostaviť jasné a výstižné reporty týkajúce sa HR a vplyvu na podnikanie.Modul IV(2 dni)Manažment odmeňovaniaPochopiť, ako funguje odmeňovanie v kontexte podnikania a ako ho použiť na formulovanie biznis cieľov.Pochopiť kľúčové perspektívy, ktoré slúžia ako zdroj informácií pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania.Pochopiť kľúčové princípy, technické postupy a praktiky odmeňovania.Pochopiť úlohu líniových manažérov pri presadzovaní kultúry orientovanej na výkon, pri rozhodovaní o odmeňovaní a udržiavaní stabilného výkonu organizácie.Modul V(2 dni)Získavanie a rozvoj talentovPochopiť súčasné kľúčové trendy na trhu práce a ich význam pre rôzne typy organizácií v rôznych krajinách.Byť schopný podnikať kľúčové aktivity pri plánovaní a získavaní nových talentov.Naučiť sa, ako prispieť k vypracovaniu stratégií na zabezpečenie personálnej vybavenosti.Byť schopný účinne riadiť aktivity spojené s vyhľadávaním a výberom nových pracovníkov tak, aby bol dodržaný zákon a najlepšie zaužívané postupy.Pochopiť, akým spôsobom sa dá maximalizovať udržanie zamestnancov.Modul VI(2 dni)Koučing a MentoringPochopiť podstatu, účel a výhody koučingu a mentoringu v organizácii.Porozumieť, akými rôznymi spôsobmi môže byť koučing a mentoring v organizácii uplatnený.Byť schopný podporiť implementáciu programov koučingu a mentoringu v organizácii.
Mám záujem