Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava

ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓR

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava

Rk- KOZMETIK/KOZMETIČKA -ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY

Budyšínska 20, 83103, Bratislava

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, zpráva, ...

RK -KADERNÍk/KADERNÍČKA -ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY -

Budyšínska 20, 83103, Bratislava

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, zpráva, ...

Precvičte si mozog s FRANCÚZŠTINOU

Komárnická 26, 82103, Bratislava

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 5 mesiacov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a kr

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre diplomatov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku – počúvať, čítať, hovoriť a písať v slovenskom ...