Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava

EC-Council Certified Security Analyst

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Školenie EC-Council Certified Security Analyst je pokročilé školenie vhodné pre absolventov kurzu Certified Ethical ...

GOC54 - WebHacking v praxi – zraniteľnosti webovýc

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Toto školenie vás zasvätí do tajov webhackingu a zraniteľností webových aplikácii. Umožní vám do detailu pochopiť aj ...

MOC 20745 - System Center Virtual Machine Manager

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Päťdňový kurz pre správcov virtualizácie, ktorí sa chcú zoznámiť s nasadením centrálnej správy Hyper-V serverovej ...

MOC 10972 - Windows Server 2012 – správa IIS detai

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Päťdňový oficiálny kurz pre správcov Windows 2012, ktorí sa chcú začať venovať správe web servera a ASP.NET servera ...

Certified Network Defender

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20339-1 - SharePoint 2016 – nasadenie a správa

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20775 - Spracovanie veľkých dát pomocou Micros

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava