Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava

Csharp2 - Programming in C# II

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

Mzdy a personalistika

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Škola DPH

Karadžičova 2, 815 32, Bratislava

Motivácia zamestnancov

Liptovská 10, 82109, Bratislava

UNIX/Linux – poštový server Postfix, pokročilá spr

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Riadenie zmeny

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

DevOps Introduction

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

GOC630 - Monitorovanie, optimalizácia a ladenie vý

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

GOC4155 - Xamarin.Forms - vývoj mobilných aplikáci

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Administering the Oracle Big Data Cloud Service

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

PREZI – netradičné prezentácie

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Cisco Nexus 7000 Advanced Configuration

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Oracle Database: SQL Workshop II Ed 2

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

GOC4156 - Xamarin.Forms - vývoj mobilných aplikáci

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Bezpečnostné povedomie zamestnancov - vstupné preš

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

XML/XSD – schémy a ich využitie

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

GOC40 - Jazyk C# a projekt LINQ

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava