Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava

ICINGA2F - Icinga 2 Fundamentals

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

ZABBIXS - Zabbix Specialist

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

BASA - Brocade Associate SAN Administrator

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

Visual C/C++ - základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Java základy jazyka I.

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Jazyk C++ – objektovo-orientované programovanie v

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz je určený pre účastníkov, ktorí prechádzajú z jazyka C na C++ alebo len chcú preniknúť do problematiky ...

MOC 20342 - Microsoft Exchange Server 2013 – pokro

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz Microsoft Exchange Server 2013 – pokročilá správa prináša pokročilé témy správy, sledovania, optimalizácie a ...

GOC661 - Administrácia MySQL

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu Administrácia MySQL získajú dôležité informácie o vlastnostiach databázového systému MySQL a osvoja si ...

Essentials for IBM Cognos BI (V10.2.2)

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This accelerated offering is intended for core project team members wishing to acquire a broad understanding of a ...

GOC2 - Teórie sietí a TCP/IP – nevyhnutné minimum

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Na tomto kurze získajú účastníci znalosti o sieťach (prevažne TCP/IP), ktoré sú nevyhnutné pre každého administrátora a ...

MOC 20698 - Windows 10 - inštalácia a konfigurácia

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Päťdňový kurz z rodiny kurzov pre správcov staníc v podnikovom prostredí Active Directory. Kurz je vhodnou súčasťou ...

MOC 20411 - Windows Server 2012 – pokročilá správa

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20345-2 - Exchange 2016 – nasadenie a plánovan

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

GOC205 - Windows Server 2016 – správa účtov a pros

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Python III – dátová analýza (Pandas)

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20463 - Implementácia Data Warehouse v Microso

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava