Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava25.7.2019

ELASD - ElasticSearch for Developers

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

JEN100 - Introduction to Jenkins 1.x

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

RHCE Certification lab

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Java základy jazyka I.

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Visual C/C++ - základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

SQL SERVER administrácia systému

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Visual Basic .NET I. základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

.NET Framework - základy programovania

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Základy práce s PC, Internet,Word

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Cisco Data Center Unified Computing Implementing

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Oracle WebLogic Server 12c: Administration I

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Oracle Database 18c: Administration Workshop I

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Implementing Cisco IOS Network Security

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20741 - Windows Server 2016 – siete

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Microsoft Access 2016/2013 – základný kurz

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

SharePoint 2019 - vývoj aplikácií II

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Python – Framework Django

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava