Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava18.5.2019

Administrátor Windows Server

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

DraftSight

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

SketchUp - základy modelovania

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Excel makrá a úvod do VBA

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Word základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

ProgeCAD Professional - základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Autodesk Inventor

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov n

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúd

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...