Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava18.7.2019

AutoCAD

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

COREL PHOTO-PAINT

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Java II. - pre mierne pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Linux/UNIX IV. - sieťové služby

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

.NET Framework - základy programovania

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

IFRS Akadémia 2018/2019

Karadžičova 2, 815 32, Bratislava

Čo je IFRS Akadémia?Študijný program v trvaní 10 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS.Jednotlivé ...

Školenie zručností školiteľov a lektorov

Šoltésovej 14, 811 08, Bratislava

**Ste začínajúci lektor alebo tréner?Ste odborne „podkutý“, ale nie ste si istý ako odovzdať svoje vedomosti?Alebo ste ...

CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM

Karadžičova 2, 815 32, Bratislava

CHRM – Certificate in HR Management1-ročný študijný program certifikovaný CIPD a vyučovaný lektormi ...

CIPD: Základný Certifikát v HR - CHRP

Karadžičova 2, 815 32, Bratislava

CHRP – Certificate in HR PracticeŠtudijný program pokrýva všetky kľúčové oblasti HR.Program je interaktívny, podporuje ...

CIPD: Základný Certifikát v HR - CHRP

Karadžičova 2, 815 32, Bratislava

CHRP – Certificate in HR PracticeŠtudijný program pokrýva všetky kľúčové oblasti HR.Program je interaktívny, podporuje ...