Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava20.1.2019

Správca počítača I. - Počítačový hardvér, skladani

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Kurz Počítačový hardvér, skladanie a oprava počítača je zameraný na vysvetlenie architektúry počítača rady PC ktoré sú ...

jQuery - základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Tímová práca - vedenie ľudí v tíme

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Úvod do programovania

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Visual C/C++ objektové programovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Počítačové siete

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

SketchUp - pokročilé modelovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Exchange SERVER inštalácia a správa

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

SONY DVD architect

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Excel databázové funkcie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Editácia a spracovanie audia a videa

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Java Script, CSS, AJAX pre pokročilých

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava