Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava15.4.2019

IBM Cognos Transformer: Design OLAP Models (v10.2.

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This course provides developers with knowledge of OLAP modeling concepts using IBM Cognos Transformer. Participants ...

IBM MQ V8 System Administration for z/OS

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This course provides the skills that are necessary to configure and manage an IBM MQ V8 queue manager on z/OS.Through ...

Openstack private cloud workshop (Extended) OST-10

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring Work

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Advanced Tools for AIX Performance Analysis

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Oracle Database 12c: RAC Administration

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20703-1 - System Center Configuration Manager

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Python I – základný kurz

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Firebase - Firebase

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

Swift - Swift (iOS)

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

MySQL programovanie a práca s databázou

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Windows SERVER Active Directory

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz Arteterapia

Trenčianska 53, 821 09, Bratislava

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov n

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúd

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 10 mesiacov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdi

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch ...

ANGLIČTINA PRE SENIOROV ak.rok 2018/2019

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Ciele sú špecifické podľa úrovne jazyka – viď. web CĎV UK – Cudzie jazyky ...

NEMČINA PRE SENIOROV ak.rok 2018/2019

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Ciele sú špecifické podľa úrovne jazyka – viď. web CĎV UK – Cudzie jazyky ...

HOTELOVÝ MANAŽMENT

Prešovská 39, 82101, Bratislava

Frekventanti štúdia získajú moderné teoretické aj praktické poznatky z oblasti kontroly a riadenia ubytovacieho a ...