Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava18.3.2019

Podvojné účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

IBM Case Manager 5.2: Solution Implementation

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This course provides a comprehensive guide to designing, developing, migrating, securing, and deploying a Case Manager ...

GOC2741 - Dedičnosť a Design Patterns v prostredí

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú prakticky skúsiť programovanie s využitím návrhových vzorov (Design Patterns). Na ...

GOC4161 - Vývoj univerzálnych aplikácií pre Window

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz je určený pre vývojárov na platforme .NET, ktorí sa chcú zoznámiť s vývojom univerzálnych aplikácií pre Windows ...

MOC 20694 - Windows Server 2012 – virtualizácia st

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Päťdňový kurz sa detailne venuje nasadeniu a správe virtuálneho prostredia staníc a aplikácií na platforme Windows ...

MOC 20741 - Windows Server 2016 – siete

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento päťdňový kurz je určený správcom, ktorí začínajú so správou sieťových technológií na platforme Windows Server.

MOC 20744 - Windows Server 2016 – moderné bezpečno

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Päťdňový kurz nadväzujúci na detaily lokálnej bezpečnosti, ktorý prináša informácie o moderných podnikových ...

MOC 55033 - SharePoint 2013 – prispôsobenie prostr

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz je vyučovaný na anglickej verzii SharePoint 2013 aj operačných systémov a v kurze je používaná primárne anglická ...

Microsoft Access 2016/2013 – základný kurz

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať kompletné databázové aplikácie v programe Microsoft ...

MOC 20764/20765 - Microsoft SQL Server 2016 – komp

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz je kombináciou 2 MOC kurzov a poskytuje účastníkom jedinečný kompletný prehľad o správe celého SQL Serveru ...

Oracle Database 12c: New Features for Administrato

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

In the Oracle Database 12c: New Features for Administrators course, you’ll learn about the new and enhanced features of ...

MOC 20703-1 - System Center Configuration Manager

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

GOC171 - Windows Server 2016/2012 – Active Directo

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Red Hat System Administration I

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava