Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava14.1.2019

PowerHA for AIX II: Extended Administration and Pr

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Learn the latest features in PowerHA SystemMirror.Learn to: effectively administer and monitor a IBM PowerHA ...

Java SE – programovanie II

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz je nadväzujúci kurz na JPROG1 – Java SE – programovanie I. V prvej časti sa preberajú zložitejšie jazykové ...

MOC 20740 - Windows Server 2016 - úložisko, virtua

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento päťdňový kurz určený začínajúcim správcom, ktorí sa chcú zoznámiť s inštaláciou, úvodnou konfiguráciou a správou ...

Certified Information Systems Security Professiona

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento päťdňový kurz pripravuje ku skúške Certified Information Systems Security Professional (CISSP, ISC2) a zoznamuje ...

WebSphere Application Server V8.5.5 Administration

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This 5-day instructor-led course teaches you the skills that are needed to install and administer IBM WebSphere ...

MOC 20334 - Skype for Business 2015 - nasadenie a

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Oracle 10g III. - administrácia

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 5 mesiacov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a kr

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov n

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúd

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 10 mesiacov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a kr

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

HR Akadémia - študijný program zameraný na aplikác

Karadžičova 2, 815 32, Bratislava

PwC Akadémia je akreditovaným poskytovateľom CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) kvalifikácií a ...

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdi

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch ...

MEDIÁTOR - akreditovaný vzdelávací program

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu ...