Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava26.10.2018

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov

Mlynské nivy 70, 821 05, Bratislava

Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, ...

Microsoft Windows Server 2012/2016 - základné prin

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Ako sa spravuje Windows Server? Čo vôbec správa servera predstavuje? Čo sú to serverové role? Kedy potrebujeme ...

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej

Krakovská 23, 040 11, Košice

Aktualizačná odborná príprava technikov PO je organizovaná v rozsahu 30 hodín, pre TPO, ktorým končí po 5-tich rokoch ...

CCNA - Príprava na certifikáciu

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Školenie sa venuje súboru vedomosti potrebných na absolvovanie certifikácie CCNA. Preberajú sa základne dôležité časti ...

WordPress I. - inštalácia, nastavenie a tvorba web

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačový kurz WordPress I. pre začiatočníkov je určený pre úplných začiatočníkov v oblasti tvorby webových stránok. ...

Základné školenie bezpečnostných poradcov ADR (vše

Panónska cesta 47, 851 04, Bratislava

príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre cestnú prepravu nebezpečných ...

Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov ADR (

Panónska cesta 47, 851 04, Bratislava

príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre cestnú prepravu nebezpečných ...

NewLeaders Academy

Jozefská 2, 811 06, Bratislava

Cieľom programu NewLeaders Academy je nadobudnúť a rozvíjať jednotlivé zručnosti z oblasti leadershipu tak, že vám ...

Medzinárodný zváračský inžinier

Račianska 71, 83259, Bratislava

Kurz je určený pre koordinátorov zvárania. Absolvent kurzu získa diplomy Medzinárodný a Európsky zváračský inžinier a ...

Medzinárodný zváračský technológ

Račianska 71, 83259, Bratislava

Kurzy je určený pre koordinátorov zvárania.Materiály pri zváraníMetóda zváraniaKonštrukcia a navrhovanieVýroba a ...

Rk- KOZMETIK/KOZMETIČKA -ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY

Budyšínska 20, 83103, Bratislava

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, zpráva, ...

RK -KADERNÍk/KADERNÍČKA -ZÁRUKA KVALITNEJ VÝUČBY -

Budyšínska 20, 83103, Bratislava

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, zpráva, ...

RK-MANIKÉR-MANIKÉRKA- NECHTOVÝ DIZAJN,GELOVÉ A AKR

Budyšínska 20, 83103, Bratislava

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci,práva a ...

RK- PEDIKÉR/PEDIKÉRKA, PEDIKÚRA -ZÁRUKA KVALITNEJ

Budyšínska 20, 83103, Bratislava

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, prvejpomoci, práva, ...

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 5 mesiacov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a kr

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov n

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúd

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 10 mesiacov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a kr

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...