Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava25.10.2018

TQM I - Plánovanie zlepšovania procesov (Lean, Kai

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Poznanie a precvičenie metód zlepšovania efektívnosti a kvality, implementácia metód neustáleho zlepšovania procesov a ...

Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibr

Karloveská 63, 842 55, Bratislava

Vysvetliť účastníkom kurzu význam a postavenie manažéra kvality v laboratóriu, poskytnúť teoretické vedomosti a ...

Microsoft Power BI Desktop

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Microsoft Power BI Desktop je plnohodnotná alternatíva k Power BI doplnkom/nástrojom integrovateľným do vyšších verzií ...

Interný audítor systému manažérstva kvality podľa

Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

oboznámenie frekventantov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19 011vysvetlenie ...

Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I. - Brati

Záhradná 1330/9, 06001, Kežmarok

Zoznámiť poslucháčov:s podstatou vodcovstva a s rolou rozumu a intuície pri vedení ľudí,s rôznymi typmi vodcov, rôznymi ...

COREL PHOTO-PAINT

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz COREL PHOTO-PAINT je určený všetkým užívateľom, ktorí sa chcú naučiť pracovať s bitmapovým grafickým programom ...

JasperReports

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Kurz je určený pre programátorov, ktorí sa chcú naučiť vytvárať reportypomocou JasperReports v jazyku Java.Bližšie ...

Microsoft Project II. - pre pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie Microsoft Project II. je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú využívať pokročilé možnosti ...

Microsoft Excel VBA II. - Programovanie aplikačnýc

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Existujú situácie kde jednoducho potrebujete formulár, pekné úhľadné okno s textovými poliami, ktoré vás navedie na ...

SAP pre používateľov II. - pokročilá práca so syst

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Tento kurz SAPu je pokračovaním SAP Používateľ I. Je určený pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť so systémom SAP ERP a ...

Linux/UNIX II. - správa a údržba systému

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Kurz Linux/Unix II. je určený pre tých, ktorí zvládajú jednoduchú prácu s Linuxom a potrebujú rozšíriť svoje vedomosti ...

Sourcer, Researcher | RACS® - Recruitment Academy®

BBC 1, Plynárenská 1, 82109, Bratislava

Recruitment certifikácie | Certifikát Recruitment AcademyNa svete neexistuje špecializovaná škola pre Recruiterov. ...

Recruiter | RACR® - Recruitment Academy® Certified

BBC 1, Plynárenská 1, 82109, Bratislava

RACR® – Recruitment Academy® Certified RecruiterRecruitment certifikáciaCertifikat Recruitment AcademyNa svete ...

Adobe Photoshop II. mierne pokročilý - pokročilé m

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie Adobe Photoshop II. – pokročilé možnosti – je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť ...

MySQL a SQL II. - pokročilé SQL, relačné databázy

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie MySQL II. je určené pre pokročilých používateľov alebo pre uchádzačov, ktorí už absolvovali ...

Java II. - pre mierne pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie Java II. – pre mierne pokročilých je určené pre záujemcov o jazyk Java, ktorí už majú základnú ...

Tvorba webstránok III. - JavaScript, CSS3, AJAX a

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Moderný počítačový kurz – JavaScript, CSS3, AJAX a jQuery je určené pre pokročilých programátorov webových stránok so ...

WORKSHOP: GDPR

Lubietovská 4, 85101, Bratislava

Prakticky Vám predstavíme, ako GDPR ovplyvní Vaše podnikanie. Detailne sa budeme na mieru venovať vašim procesom vo ...

Microsoft Excel III. - pre pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Kontingenčná tabuľka obsahuje množstvo nastavení, ktoré môžu značne zjednodušiť tvorenie kontingenčnej tabľky. Tieto ...

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov

Mlynské nivy 70, 821 05, Bratislava

Na seminári budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, ...