Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava16.12.2018

Microsoft Office SharePoint Server - všeobecné ško

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie SharePoint Server 2007 – všeobecné školenie je určené pre tých, ktorí plánujú nasadiť alebo majú ...

Microsoft Visual C++ II. - objektové programovanie

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie je určené pre programátorov, ktorí ovládajú minimálne základy jazyka C alebo C++ a chcú sa naučiť ...

Počítačové siete II. - Úvod do sieťovej bezpečnost

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Pojem informácie (data) je dnes úzko prepojený z pojmom bezpečnosť. Akékoľvek uložené dáta ktoré sú prístupné zo siete ...

Access programovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Visual C/C++ objektové programovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Java Script, CSS, AJAX pre pokročilých

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Exchange SERVER inštalácia a správa

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

AutoCAD 3D

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

SONY DVD architect

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Počítačové siete

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Úvod do programovania

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Microsoft Word III. - pre pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Microsoft Excel III. - pre pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

SONY VEGAS digitálne strihanie videa

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava