Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava22.7.2018

Corel Draw! II. - pokročilé možnosti, technické kr

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Cieľom počítačového školenia Corel Draw! II. pre mierne pokročilých je naučiť účastníkov ovládať pokročilé nástroje a ...

Oracle 10g/11g - Pokročilé metódy analýzy dát v ja

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačový kurz Oracle 10g/11g – Pokročilé metódy analýzy dát v jazyku SQL je určené pre databázových analytikov, ...

Adobe Illustrator I. - základné školenie a úvod do

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Adobe Illustrator je profesionálny vektorový grafický editor a zároveň nástroj na tvorbu tvarov, kreatívu a design. ...

Adobe Illustrator II. - mierne pokročilý, kresleni

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Kurz Adobe Illustrator II. je voľné pokračovanie nášho prvého kurzu. Je doplnením a rozšírením vedomostí, dôležitých ...

Corel Draw! I. - základy

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačový kurz Corel Draw! I. – základy je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať so špičkovým ...

Microsoft Word II. - pre mierne pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Pri tvorení dokumentov ktoré majú viac ako 10 strán a vyžadujú rovnakú úpravu nadpisov môže byť manuálne formátovanie ...

Microsoft Excel II. - pre mierne pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Čo to znamená analyzovanie dát, čo je to kontingenčná tabuľka? Analyzovaním sa zaoberáme často, len o tom nevieme. Môže ...

PHP III. pre pokročilých - komunikácia s MySQL a t

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Keď sa povie jazyk PHP alebo PHP stránka, každý si predstaví web plný formulárov, okienok a dynamických dát ale keď sa ...

Microsoft SQL Server pre správcov II. - administrá

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové školenie Microsoft SQL Server 2008/2012/2014 IV. je určené databázovým administrátorom, ktorí spravujú ...

Balík Microsoft Office II. - pre mierne pokročilýc

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačový kurz Microsoft Office II. (MS Word, MS Excel, MS Outlook) je určený pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť ...

Mzdy a personalistika

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace ...

Podvojné účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Čo vás na kurze čaká?Každý lektor si dáva záležať, aby teóriu preniesol do praxe. Na úvod sa zoznámite s legislatívou ...

Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizá

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Porozumenie, zavedenie a udržiavanie efektívneho procesného modelu riadenia firmy v súlade s ISO 9000:2000. Upresnenie ...

Six Sigma Yellow Belt Training

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o ...

JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

Námestie slobody 16, 811 06, Bratislava

Naučte sa jazyk tam, kde ním hovoria!Zárukou kvality našich jazykových pobytov v zahraničí je spolupráca výlučne ...

Komplexný systém budovania vzťahu k zákazníkom v v

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Prostredníctvom kvalifikovaného poradenstva a tréningov poskytnúť vedomosti a zručnosti pre budovanie vzťahu ...

Stres a jeho riadenie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Osvojenie poznatkov a zručností, ktoré umožnia účastníkom včas rozoznať a eliminovať fenomén súčasnej doby – stres. ...

Time management novej generácie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na ...

Manažérske koučovanie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Cieľom tréningového programu je prvýkrát v slovenskom jazyku oboznámiť účastníkov s nesmiernou silou Co-Active modelu ...

TRIMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY - angličtina, nemčin

Námestie slobody 16, 811 06, Bratislava

Rozvoj všetkých jazykových zručností – od úrovne začiatočníkov až po konverzáciu.Miesto výučby:Nám. slobody 16 (budova ...