Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava20.3.2019

Blender 3D – pokročilé techniky

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Tento kurz ponúka výrazné rozšírenie vedomostí Blenderu 3D pre účastníkov, ktorí sú už dobre oboznámení so základmi ...

MOC 10990 - Analýza dát s SQL Server Reporting Ser

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu budú zoznámení s princípami a postupmi nasadenia reportov v službe SQL Server 2016 Reporting Services. ...

ACCA FIA - MA2 Managing Costs and Finance

Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava

FIA (Foundation in Accountancy) predstavuje základnú, medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu, ktorú zostavila ...

UNIX/Linux – sieťové súborové systémy

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Účastníci kurzu sa naučia základným princípom zdieľania súborov na sieti v OS UNIX. Prvá časť je venovaná natívnemu ...

IBM PureData System for Analytics Administration

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

GOC3392 - Vývoj webových aplikácií pomocou ASP.NET

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Perl pre pokročilých

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Oracle základy jazyka SQL

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Word základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

AutoCAD

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Excel + Word v praxi - balík

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Excel makrá a úvod do VBA

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

jQuery – pokročilý

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava