Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava19.3.2019

IBM Storwize V7000 Unified Implementation Workshop

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

IBM Storwize V7000 Unified is a virtualized storage system designed to consolidate block and file workloads into a ...

F5: BIG-IP Application Security Manager v11.x

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

GOC190 - Office 365 - power user

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Visual Basic .NET I. základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Access základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

.NET Framework - základy programovania

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Základy práce s PC, Internet,Word

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

SQL SERVER práca s databázou

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov n

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívna jazyková príprava na vysokoškolské štúd

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Rozvíjať ...

Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 10 mesiacov

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho ...

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdi

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku. Rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch ...

ANGLIČTINA PRE SENIOROV ak.rok 2018/2019

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Ciele sú špecifické podľa úrovne jazyka – viď. web CĎV UK – Cudzie jazyky ...

NEMČINA PRE SENIOROV ak.rok 2018/2019

Odbojárov 10/A, 83104, Bratislava

Ciele sú špecifické podľa úrovne jazyka – viď. web CĎV UK – Cudzie jazyky ...

HOTELOVÝ MANAŽMENT

Prešovská 39, 82101, Bratislava

Frekventanti štúdia získajú moderné teoretické aj praktické poznatky z oblasti kontroly a riadenia ubytovacieho a ...