Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava17.7.2018

Mzdy a personalistika

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace ...

Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizá

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Porozumenie, zavedenie a udržiavanie efektívneho procesného modelu riadenia firmy v súlade s ISO 9000:2000. Upresnenie ...

Six Sigma Yellow Belt Training

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Postupy (Lean) Six Sigma a nástroje zlepšovania procesov pre členov riešiteľských tímov a pre ostatných záujemcov o ...

JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

Námestie slobody 16, 811 06, Bratislava

Naučte sa jazyk tam, kde ním hovoria!Zárukou kvality našich jazykových pobytov v zahraničí je spolupráca výlučne ...

Komplexný systém budovania vzťahu k zákazníkom v v

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Prostredníctvom kvalifikovaného poradenstva a tréningov poskytnúť vedomosti a zručnosti pre budovanie vzťahu ...

Stres a jeho riadenie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Osvojenie poznatkov a zručností, ktoré umožnia účastníkom včas rozoznať a eliminovať fenomén súčasnej doby – stres. ...

Time management novej generácie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na ...

Manažérske koučovanie

Kolískova 1, 84105, Bratislava

Cieľom tréningového programu je prvýkrát v slovenskom jazyku oboznámiť účastníkov s nesmiernou silou Co-Active modelu ...

TRIMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY - angličtina, nemčin

Námestie slobody 16, 811 06, Bratislava

Rozvoj všetkých jazykových zručností – od úrovne začiatočníkov až po konverzáciu.Miesto výučby:Nám. slobody 16 (budova ...

Vedenie hodnotiacich rozhovorov

Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1

Tréning je vo svojom prvom dni zameraný na štruktúru hodnotiaceho systému a v druhom na štruktúru a priebeh ...

Totálne produktívna údržba

Liptovská 10, 82109, Bratislava

Objasniť hlavné zásady TPM a na praktických príkladoch precvičiť ich aplikáciu v praxi.Naplánovať ďalšie postupy ...

Kurzy zvárania kovov a plastov

Račianska 71, 83259, Bratislava

Zváračský preukaz a osvedčenie alebo certifikát.

Kurz Krajinomaľba

Trenčianska 53, 821 09, Bratislava

Trojhodinový kurz klasickej krajinomaľby vedený profesionálnou výtvarníčkou, zameraný na základy krajinomaľby a ...

Kurz Energie vzťahov

Trenčianska 53, 821 09, Bratislava

Kurz Energie vzťahov ponúka možnosť porozumieť dynamike vzťahov z psychologického a energetického hľadiska,vidieť ...

Change management

Svetlá 10, 811 02, Bratislava 1

Účastníci budú v závere:Poznať efektívny spôsob zavádzania zmenyVedieť vplývať na tím v jednotlivých fázach ...

Školenie podľa ADR pre iných ako vodičov pre prepr

Miletičova 1, 82108, Bratislava

Organizovanie školení podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR pre iných ...

Bezpečnostný poradca na ADR - výkon, konzultácie a

Miletičova 1, 82108, Bratislava

Výkon bezpečnostného poradcu, prípadne konzultácia na základe požiadaviek dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ďalších ...

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie Interných audítorov Q

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Zvýšenie efektívnosti vykonávania interných auditov, zjednocovanie výkladu normy ISO 9001:2008, tréning správnej ...

3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Kurz 3 metodiky je 2 dňový kurz pre účastníkov, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými požiadavkami metodík PPAP, APQP, ...