Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava21.1.2019

Databázový analytik

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Databázový analytik

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

GOC161 - Praktická kryptografia pre správcov a výv

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Trojdňový kurz zoznamuje poslucháčov praktickou cestou s princípmi a vlastnosťami aktuálne používaných šifrovacích a ...

Počítačové siete I. - Úvod do počítačových sietí

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava

Počítačové siete sú bežnou súčasťou nášho života. Sú úplnou samozrejmosťou na počítačoch, stali sa bežnou výbavou ...

Oracle základy jazyka SQL

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Visual C/C++ - základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

GOC260 - Modelovanie pomocou Enterprise Architect

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

ITIL Service Operation + certifikačná skúška

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Shell programovanie Bash pre pokročilých

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Perl pre pokročilých

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Excel vzorce a funkcie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava