Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava23.5.2019

Akreditovaný kurz Lektor

Mlynské nivy 70, 821 05, Bratislava

Oracle Database 12c: Administration Workshop II Ed

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

This Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop will teach you how to evaluate your own recovery requirements. ...

Developing websites using IBM Web Content Manager

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

IBM Web Content Manager is a powerful solution that delivers engaging, personalized web experiences across multiple ...

GOC307 - BizTalk Server – vývoj obchodných proceso

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz je určený pre všetkých architektov a vývojárov, ktorí chcú spoznať aplikácie na platforme BizTalk 2016 pre ...

Essentials for IBM Cognos Analytics (v11.0)

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

PRINCE2® 2017 Foundation + Practitioner

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

PRINCE2® 2017 Foundation + Practitioner + certifik

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20764/20765 - Microsoft SQL Server 2016 – komp

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

PowerHA 7 Additional Configurations

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Implementing Core Cisco ASA Security

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20740 - Windows Server 2016 - úložisko, virtua

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Python IV - BigData a Hadoop

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20697-1 - Windows 10 – nasadenie a správa

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

MOC 20410 - Windows Server 2012 – nasadenie a sprá

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Kurz Arteterapia

Trenčianska 53, 821 09, Bratislava

Excel profesionál - balík!

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava