Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Bratislava22.5.2019

RHCE Certification lab

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

PRINCEF - PRINCE2® 2017 Foundation

Bělehradská 347/54, 12000, Praha 2

Základné deriváty finančného trhu – oceňovanie a ú

Tomášikova 5238/28A, 821 01, Bratislava - Ružinov

Red Hat System Administration III

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02, Bratislava

Interní auditor ISO 45001:2018

Boženy Němcovej 8, 811 04, Bratislava

3D STUDIO MAX - modelovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

METROLÓGIA V PRAXI

Šoltésovej 14, 811 08, Bratislava

Outlook základy

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Access programovanie

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Cisco CCNA II - Smerovanie v IP sieťach

Štefánikova 47, 811 04, Bratislava

Java II. - pre mierne pokročilých

Kominárska 2,4, 83104, Bratislava